Inschrijven

De inschrijving van de  halve marathon, 10 km, 5 km en de Kidsrun van de 16e Ameland Adventurerun op zaterdag 14 december 2019 zal op  14 april 2019 om 14:00 uur worden geopend.

The registration for the 16th Ameland Adventurerun on 14 December 2019 will be opened on 14 April at 2 pm

The participants from abroad will have use the german registration form. The dark blue button will direct you to the right form.
We do not send a participation package abroad. That is why you receive a € 12.00 discount on the registration fee

Deutsche Teilnehmer müssen das Deutsche Anmeldeformular benutzen. Der dunkele blaue Knopf führt Sie zur richtigen Form.
Wir versenden keine Unterlagen ins Ausland. Deshalb erhalten Sie eine Ermäßigung von 12,00 € auf die Anmeldegebühr

Nederlandse deelnemers die aanmelden via het Duitse inschrijfformulier ontvangen, net als de buitenlandse deelnemers, geen bootticket!

Prestatieloop

5 km

€ 29 (april – juni)
€ 33 (juli – sept.)
 € 37 (okt. – nov.)
– € 12 (for foreign participants)
– € 12 (für ausländische Teilnehmer)

Univé Dichtbij Prestatieloop

10 km

€ 32 (april – juni)
€ 36 (juli – sept.)
€ 40 (okt. – nov.)
– € 12 (for foreign participants)
– € 12 (für ausländische Teilnehmer)

Prestatieloop

21.1 km

€ 35 (april – juni)
€ 39 (juli – sept.)
€ 43 (okt. – nov.) 
– € 12 (for foreign participants)
– € 12 (für ausländische Teilnehmer)

Wedstrijd (Wedstrijdlicentie)

21.1 km

€ 35 (april – juni)
€ 39 (juli – sept)
€ 43 (okt. – nov.) 
– € 12 (for foreign participants)
– € 12 (für ausländische Teilnehmer)

Rabobank Kidsrun

1 km

€ 11 (geen bootticket inbegrepen)
 
 
€ 11 (for foreign participants)
€ 11 (für ausländische Teilnehmer)

Rabobank Kidsrun

2 km

€ 11 (geen bootticket ingebegrepen)
 
 
€ 11 (for foreign participants)
€ 11 (für ausländische Teilnehmer)

Inschrijfbepalingen

 • Deelnemers woonachtig in Nederland zijn verplicht de inschrijving af te ronden met een iDeal betaling.
 • Leden van de Atletiek Unie krijgen € 2,00 korting op het inschrijfgeld.
 • Inschrijving is inclusief bootkaartje voor personenvervoer Holwerd-Ameland v.v., een fraaie medaille en een speciaal Adventurerun 2018 aandenken.
 • Bootticket is geldig t/m 15 december voor bootreis Holwerd-Ameland (dus ook alle dagen ervoor), retour is geen controle.
 • Amelander deelnemers krijgen € 12,00 korting op het inschrijfgeld.
 • Bij de deelnemers die na 20 november inschrijven is geen bootticket inbegrepen. Zij  dienen het startnummer op te halen bij het secretariaat op Ameland.
 • Bij de deelnemers uit Duitsland is geen bootticket inbegrepen en dienen het startnummer op te halen bij het secretariaat op Ameland.
 • Bij de deelnemers van de Kidsrun is geen bootticket inbegrepen en dienen het startnummer op te halen bij het secretariaat op Ameland.
 • Restitutie van inschrijfgeld is vanaf 1 oktober 2018 niet meer mogelijk.
 • Deelnemers ontvangen uiterlijk 11 december het startnummer, bootticket en laatste informatie.
 • Inschrijven is mogelijk tot de datum waarop gestelde deelnamelimiet is bereikt.
 • Algemene voorwaarden zijn hier te lezen.
 • Heb je vragen over je inschrijving neem dan contact op met de organisatie.
 • Voor het doorgeven van wijzigingen lees eerst de wedstrijdinformatie en de algemene voorwaarden.
 • Kijk hier voor prijzengeld, ereprijzen en categorieën (PDF).

Registration requirements

 • The registration fee has to be transferred within two weeks after registration to Sporteiland, account number IBAN: NL65 RABO 0312490690 / BIC: RABONL2U with reference Adventurerun 2018 and your full name.
 • Participants living in the Netherlands are obliged to complete the registration with an iDeal payment.
 • Members of the Atletiek Unie receive a € 2.00 discount on the registration fee.
 • Registration a beautiful medal and a special Adventurerun 2018 souvenir.
 • The participation package with all information can be picked up from secretariat on Ameland.
 • The registrations of participants from Germany do not include a boat ticket and have to pick up the race number at the secretariat on Ameland.
 • The registrations  of participants of the Kidsrun do not include a boat ticket and have to pick up the race number at the secretariat on Ameland.
 • Refund of registration fee is no longer possible from 1 October 2018.
 • Participants will receive the race number, boat ticket and latest information by 11 December at the latest.
 • Registration is possible up to the date on which the participating participation limit has been reached.
 • Terms and conditions can be read here.
 • If you have questions about your registration, please contact the organization.
 • To report changes, first read the race information and the general terms and conditions.
 • Look here for prize money, prizes and categories (PDF).