Organisatie en uitvoering SPA evenementen overgenomen door Sporteiland

21 augustus 2016Nieuws, Persberichten

Ameland, 21 augustus 2016

Organisatie en uitvoering SPA evenementen overgenomen door ‘Sporteiland’.

Vanaf 1 januari 2017 worden de organisatie en uitvoering van de SPA sportevenementen MTB Ameland, Tri-Ambla, Tussen Slik & Zand en de Ameland Adventurerun overgenomen door het bedrijf Sporteiland van Casper van de Kamp.

Stichting Sport Promotie Ameland (SPA), de huidige uitvoerder van de evenementen, blijft eigenaar van de evenementen maar geeft de uitvoering in licentie over aan het bedrijf van de huidige evenementen coördinator. SPA gaat verder als sportfonds voor Ameland en wil op deze wijze invulling blijven geven aan haar doelstellingen, namelijk het stimuleren en ondersteunen van sport op Ameland in de breedste zin van het woord.

De organisatie van de vier evenementen wordt steeds grootschaliger waardoor het moeilijker wordt om de evenementen verder te professionaliseren en slagvaardig te kunnen inspelen op veranderingen binnen de evenementenmarkt. Daarnaast hebben wisselende bestuurssamenstellingen en de verandering van het vrijwilligerskader binnen de Stichting aangetoond dat de huidige opzet te kwetsbaar geworden is.

Het huidige volume met de hoge kwaliteit van de evenementen, het unieke Amelander karakter en de wens om de toekomstbestendigheid te kunnen waarborgen vragen om fulltime aandacht. Met Sporteiland onder leiding van Casper van de Kamp behouden de evenementen de organisator die al vanaf 2010 als evenementencoördinator in dienst van SPA is.

De intentie is om de kwaliteit van de evenementen te verbeteren waarbij het karakter, ingebed in de Amelander samenleving, behouden blijft. Het streven van Sporteiland is om de samenwerking met alle betrokken partijen op een zelfde manier voort te zetten.

Wij hebben het vertrouwen dat op deze manier de evenementen, met veel waarde door zowel toeristisch karakter van het eiland als de betekenis voor de lokale sportcultuur, op deze manier in goede handen zijn.

De uitdaging is om op deze manier Ameland als sporteiland nog meer gezicht te geven en de bekendheid en betekenis van de evenementen nog groter te maken.

Namens het bestuur van Stichting Sport Promotie Ameland en Casper van de Kamp, Sporteiland.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Gerard Metz, voorzitter SPA

06-22696337

Stichting Sportpromotie Ameland
Commandeurstraat 1
9163 JK Nes-Ameland

Casper van de Kamp, Sporteiland

06-46351852

Sporteiland
Nijlansdyk 75
8931 ER Leeuwarden