Respecteer de natuur

23 november 2016Nieuws

De  terreinbeheerders op het eiland; Staatsbosbeheer, Fryske Gea, Rijkswaterstaat, De Vennoot, Gemeente Ameland en Wetterskip stellen speciaal voor de sportevenementen, in goed overleg met de organisatie, de terreinen open voor gebruik. Deze geweldige service kan alleen indien organisatie en deelnemers met respect omgaan met de natuur. Stichting Sportpromotie Ameland heeft daarom o.a. de data van de evenementen zo gekozen dat deze buiten het broedseizoen vallen.

Tijdens de Ameland Adventurerun loop je in de prachtige en unieke natuur van het waddengebied. Niet voor niets uitgeroepen tot werelderfgoed. De organisatie heeft het dringende verzoek om met respect om te gaan met de natuur; beperk overlast, breng geen onnodige schade toe en laat geen afval achter! Denk vooral aan de verpakkingen van sportvoeding onderweg (sportgel e.d.). Gooi deze niet zomaar weg maar neem deze mee of deponeer deze in de afvalzones. Kleine moeite, veel respect!

Stichting Sportpromotie Ameland werkt hierbij samen met de verschillende partijen volgens de uitgangspunten van S(up)port for Nature.